Tanie panele ogrodzeniowe

Zgodnie z Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 9.03.2018 r. Dz.U. z 12.03.2018 r. poz.143  Bałtycka Instytucja Gospodarki Budżetowej BALTICA została włączona do Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej MAZOVIA w Warszawie.

Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej MAZOVIA
Zakład Produkcyjny we Włocławku

Firma istnieje od 1 września 1965 r. , zatrudniając w szczytowym okresie blisko 500 pracowników cywilnych i skazanych było liczącym się zakładem przemysłowym zarówno w zakresie własnej produkcji jak i kooperacji z wieloma dużymi przedsiębiorstwami z terenu Polski. Doświadczenia zdobyte w czasie kilkudziesięcioletniej działalności oraz baza produkcyjna zgromadzona w tym czasie umożliwiają nam dziś podjęcie realizacji zadań zadowalających potrzeby naszych klientów.

MAZOVIA Zakład Produkcyjny we Włocławku jest przedsiębiorstwem nastawionym głównie na produkcję metalową w zakresie obróbki skrawaniem, obróbki plastycznej, spawalnictwa, oraz innych pokrewnych procesów. Wyroby w końcowej fazie poddawane są procesowi mycia, fosforanowania, oraz malowania w profesjonalnej malarni proszkowej.

Aktualnie trzon produkcji Instytucji stanowi cała gama wyrobów przeznaczonych na potrzeby jednostek penitencjarnych Ministerstwa Sprawiedliwości, policji, wojska, jednostek samorządu terytorialnego itp. Dominującą produkcją są wyroby służące kompletnemu wyposażeniu cel więziennych, oraz inne wyroby nieodzowne w funkcjonowaniu Zakładów Karnych i Aresztów Śledczych. Wielką satysfakcję przynosi nam fakt, że produkty nasze znalazły zainteresowanie w większości nowych jednostek penitencjarnych na terenie kraju o czym świadczą udzielone referencje, z których część przedstawiamy na dalszych stronach. Ponieważ szczególne cechy posiada nasze „łóżko koszarowe z wkładem ażurowym” zostało ono zgłoszone do Urzędu Patentowego R.P. jako chroniony prawem wzór użytkowy.

o_firmie-01
o_firmie-02
o_firmie-03
o_firmie-04
o_firmie-05
o_firmie-06
o_firmie-07
o_firmie-08
o_firmie-09